HL – Máy dập quay túi vải không dệt tự động
HL – Máy tạo mẫu túi vải không dệt
t7
t10

Gia công ép quai xách túi vải không dệt

Công ty Hỷ Lộc chuyên nhận gia công ép quai xách cho túi vải ép nhiệt & túi vải may.