Maygiacongtuivai02
18
3
image

Gia công chia cắt cuộn vải không dệt

Công ty Hỷ Lộc nhận gia công chia cắt cuộn vải không dệt theo kích thước khổ vải yêu cầu, dùng để làm dây quai xách, hông túi may, viền túi, khổ vải túi ép,…